Volg ons op sociale media:

Openingstijden en entreeprijs

De botanische tuin is het gehele jaar geopend.

De entreeprijs is € 3,- , kinderen tot en met 12 jaar gratis. U kunt de entreeprijs voldoen in de theeschenkerij.

Donateurs hebben onbeperkt toegang op vertoon van het donateurskaartje.

De theeschenkerij is van 1 oktober 2018 tot en met maart 2019 geopend op zondag, van 10.00 tot 18.00 uur.

Nieuwsbrief

Donateurs ontvangen enkele keren per jaar een nieuwsbrief van Domies Toen, naar keuze per post of per email. De hulp van onze donateurs is van groot belang voor het voortbestaan van de botanische tuin.

Als u meer wilt weten over doneren, kunt u op de pagina 'Steun Domies Toen' informatie daarover vinden.

De Geefwet voor Culturele ANBI

Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Deze geefwet levert u als schenker aan een culturele ANBI tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de
vennootschapsbelasting. Deze maatregelen zouden gelden voor een periode van vijf jaar, dus van schenkingen die worden gedaan tussen 1 januari 2012 tot 1 januari 2017. Inmiddels is de regeling verlengd tot 1 januari 2019.

Extra aftrek door de multiplier

De meest opvallende fiscale maatregel is deze: als belastingplichtige mag u uw gift aan Stichting Domies Toen, tijdelijk met 1,25 vermenigvuldigen en dat verhoogde bedrag mag u opvoeren voor de giftenaftrek.

Het verschil tussen een periodieke schenking en een gewone gift.

Gewone gift

De aftrekbaarheid van gewone gift wordt alleen in aanmerking genomen voor zover zij samen hoger zijn dan €60,- en hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen (dit is de drempel); de giften kunnen tot maximaal 10% van dat verzamelinkomen in aftrek worden gebracht (dit is het plafond). Het Verzamelinkomen is het totale inkomen in de boxen 1, 2 en 3. De aftrek vindt plaats van het box 1 inkomen. Het gebruik van de multiplier van 1,25 is bij gewone gift ook van toepassing (zowel op de gift als op het plafond). De verhoging mag maximaal €  1.250,- zijn.

Rekenvoorbeeld:

  • Het verzamelinkomen is €60.000,-
  • De eenmalige schenking is €1.000,-. De schenking wordt dan voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen voor 125% is €1.250,-.
  • De drempel is 1% van €60.000,- (is € 600,-), dus daar zit de gift boven.
  • Het plafond is 10% van €60.000,- (is €6.000,-) plus de extra aftrek van 25% op de € 1.000,- (€250,-) is €6.250,-, dus daar blijft de gift onder.

Periodieke schenking

Indien de 1%-drempel niet wordt gehaald, kan toch aftrek plaatsvinden als de schenking wordt gedaan in de vorm van een periodieke gift. Dit zijn schenkingen die in de vorm van een vaste en gelijkmatige periodieke uitkering worden voldaan. De wet stelt dan als voorwaarde dat zij bij notariële akte moeten worden gedaan en de verplichting moet inhouden om vijf of meer jaar tenminste jaarlijks een vast bedrag te schenken. Periodieke schenkingen zijn aftrekbaar van uw box 1 inkomen ongeacht de hoogte van de gift. De looptijd van een periodieke gift moet tenminste vijf jaar zijn. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het inkomen in het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Er gelden dus geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond. Wel mag hier ook de verhoging maximaal € 1.250 zijn.

Rekenvoorbeeld:

  • U zit in het belastingtarief van 52% en doet een jaarlijkse periodieke schenking van €1.000,- gedurende vijf jaar.
  • U mag dan jaarlijks 125% van €1.000,-, dus €1.250,- in aftrek brengen van uw Box 1 inkomen zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond.
  • De jaarlijkse aftrek van 52% is dan €650,-. In dit geval betaalt u dus €1.000,- aan de stichting, ontvangt van de belastingdienst €650,- terug, zodat de gift u netto slechts €350,- kost.
  • Omgekeerd betekent dit dat wanneer u die €1.000,- netto kunt missen, u aan de stichting bruto ruim €2.850,- kunt schenken, omdat u €1.850,- van de Belastingdienst terugontvangt!
  • Conclusie: een periodieke schenking geeft optimaal voordeel.

Het grote verschil tussen een periodieke schenking en een gewone gift is gelegen in de giftenaftrek. Bij een gewone gift geldt een aftrekdrempel en -plafond. Deze gelden niet bij een periodieke schenking. In beide gevallen wordt de verhoging van 25% toegepast over een schenking/schenkingen van maximaal €5.000,-. Uiteraard zijn hogere giften ook aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier. Dit betekent dat bij een schenking van €6.000,- de verhoging €1.250,- bedraagt (namelijk 25% van €5.000,-). Totaal is in dat geval aftrekbaar €7.250,-.

Openingstijden en entreeprijs

De botanische tuin is het gehele jaar geopend.

De entreeprijs is € 3,- , kinderen tot en met 12 jaar gratis. U kunt de entreeprijs voldoen in de theeschenkerij.

Donateurs hebben onbeperkt toegang op vertoon van het donateurskaartje.

De theeschenkerij is van 1 oktober 2018 tot en met maart 2019 geopend op zondag, van 10.00 tot 18.00 uur.

Nieuwsbrief

Donateurs ontvangen enkele keren per jaar een nieuwsbrief van Domies Toen, naar keuze per post of per email. De hulp van onze donateurs is van groot belang voor het voortbestaan van de botanische tuin.

Als u meer wilt weten over doneren, kunt u op de pagina 'Steun Domies Toen' informatie daarover vinden.

logo NVBTlogo geregistreerd museum