Volg ons op sociale media:

Ga mee met een rondwandeling!

Agenda

dinsdag 21 mei 2024 - zaterdag 25 mei 2024

Week van de biologie: biodiversiteit en insecten

In het kader van de week van de biologie zijn er op dinsdag 21, woensdag 22, donderdag 23 en zaterdag…

zaterdag 8 juni 2024

Geneeskrachtige planten

Om 14.00 uur geeft Saskia Nieboer een rondwandeling langs de vele geneeskrachtige planten die in Domies…

Openingstijden en entreeprijs

De botanische tuin is het gehele jaar geopend.

De entreeprijs is € 3,- , kinderen tot 16 jaar gratis. U kunt de entreeprijs op verschillende manieren betalen:

  • Digitaal, door middel van een QR-code bij de ingang van de tuin (iDEAL en PayPal);
  • Contant, in de betaalbox in het entreegebouwtje.

Vrienden van Domies Toen en hun partners hebben onbeperkt gratis toegang op vertoon van hun vriendenpas. Word ook vriend van Domies Toen! De hulp van onze vrienden is van groot belang voor het voortbestaan van onze bijzondere tuin.

Parkeren

Er geldt een parkeerverbod in de Hoofdstraat in Pieterburen, inclusief het 'kerklaantje'. U kunt parkeren op de grote parkeerplaats bij het Zeehondencentrum (het Pieterplein). Daarvandaan loopt u in enkele minuten naar de ingang van Domies Toen.

Wel kunt u op zondagen, ijs en weder dienende, een heerlijke 'Koffie to go' afhalen bij de theeschenkerij.

Nieuwsbrief / 'Nijs oet toen'

Wilt u op de hoogte blijven van Domies Toen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief 'Nijs oet toen'. U ontvangt drie á vier keer per jaar nieuws van onze tuinbeheerder over zijn bezigheden, en over bijzondere planten. Ook zullen bijzondere activiteiten in de tuin aangekondigd worden in een nieuwsbrief.

De meest recente nieuwsbrieven kunt u hier lezen.

 

Biotoop: Droge en natte heide

Biotoop: Droge en natte heideMoeraswolfsklauw in bloei, een sporenplant die voorkomt op natte heide

Heide is de benaming voor de plantensoorten struikhei, dophei en kraaihei en het is ook de benaming voor de gebieden die bedekt zijn met een vegetatie die grotendeels bestaat uit één of meerdere van deze drie plantensoorten.

Ontstaan

Heide als vegetatie is een halfnatuurlijk landschap. Oorspronkelijk groeide op de hogere arme zandgronden vooral eikenberkenbos. Door roofbouw, dat wil zeggen door branden, kappen en begrazen door vee, verdween het bos en bleef er een heidevlakte over. 
De oudste heidevelden zijn ongeveer 5000 jaar oud. De grootste uitbreiding van het areaal aan heidevelden is ontstaan in de Middeleeuwen. 
Heide was eeuwenlang een onmisbaar onderdeel van het landbouwsysteem op de hogere zandgronden. Heidevelden werden gebruikt om schapen op te weiden en er werden plaggen gestoken die, vermengd met mest, dienden om de akkers mee te bemesten. 
Er werden dus continu voedingsstoffen afgevoerd. De toch al arme grond waar het oorspronkelijke bos op groeide, verschraalde daardoor meer en meer. Het bos verdween en de heidevelden met hun karakteristieke vegetatie ontstonden. 

Vegetatie

Heide ziet er verschillend uit op drogere en nattere delen. Daarom hebben we twee bakken met een heidebiotoop. 
Op droge zandgronden komt vooral struikhei voor, op vochtige delen dophei. Kraaihei komt vooral in Noord-Nederland voor.

Verspreiding

In Noord-Nederland komen de meeste heidevelden in Drenthe voor. 
In Groningen liggen heidevelden in Westerwolde en in Friesland vind je de Duurswouder Heide, de Liphústerheide en de Bakkeveense Duinen.

Beheer

Heide is een vegetatie van arme zandgronden. Door de uitstoot van stikstof en ammoniak door de moderne landbouw en industrie is het evenwicht verstoord. Hierdoor pakken andere planten hun kans en overgroeien de heide. De grassoort pijpenstrootje is hier het beste voorbeeld van. Het onderhoud van heide is een complexe zaak. 
Afplaggen is een goede methode, het teveel aan stikstof wordt met de afgeplagde heide mee afgevoerd. 
Maar in de praktijk blijkt dit een te eenzijdige benadering. Een combinatie van plaggen, begrazing, maaien en afvoeren geeft betere resultaten maar men is nog steeds lerende.

Openingstijden en entreeprijs

De botanische tuin is het gehele jaar geopend.

De entreeprijs is € 3,- , kinderen tot 16 jaar gratis. U kunt de entreeprijs op verschillende manieren betalen:

  • Digitaal, door middel van een QR-code bij de ingang van de tuin (iDEAL en PayPal);
  • Contant, in de betaalbox in het entreegebouwtje.

Vrienden van Domies Toen en hun partners hebben onbeperkt gratis toegang op vertoon van hun vriendenpas. Word ook vriend van Domies Toen! De hulp van onze vrienden is van groot belang voor het voortbestaan van onze bijzondere tuin.

Parkeren

Er geldt een parkeerverbod in de Hoofdstraat in Pieterburen, inclusief het 'kerklaantje'. U kunt parkeren op de grote parkeerplaats bij het Zeehondencentrum (het Pieterplein). Daarvandaan loopt u in enkele minuten naar de ingang van Domies Toen.

Wel kunt u op zondagen, ijs en weder dienende, een heerlijke 'Koffie to go' afhalen bij de theeschenkerij.

Nieuwsbrief / 'Nijs oet toen'

Wilt u op de hoogte blijven van Domies Toen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief 'Nijs oet toen'. U ontvangt drie á vier keer per jaar nieuws van onze tuinbeheerder over zijn bezigheden, en over bijzondere planten. Ook zullen bijzondere activiteiten in de tuin aangekondigd worden in een nieuwsbrief.

De meest recente nieuwsbrieven kunt u hier lezen.

 

logo SNPlogo SNPlogo NVBTlogo geregistreerd museum